Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr IX/64/19 Rady Gminy Orły z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Duńkowiczkach

  • 27 maja 2019 15:35

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr IX/65/19 Rady Gminy Orły z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia nowego przebiegu drogi gminnej

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr IX/63/19 Rady Gminy Orły z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prow

  • 27 maja 2019 14:49

Uchwała Nr IX/63/19 Rady Gminy Orły z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Orły oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr IX/62/19 Rady Gminy Orły z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie odrzucenia stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Orłach dotyczącego zaopiniowania projektu Uchwały Rady Gminy Orły w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wy

  • 27 maja 2019 14:26

Uchwała Nr IX/62/19 Rady Gminy Orły z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie odrzucenia stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Orłach dotyczącego zaopiniowania projektu Uchwały Rady Gminy Orły w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Orły oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr IX/61/19 Rady Gminy Orły z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 r.

  • 27 maja 2019 14:16

Przejdź do wpisu
Powrót