Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XI/74/19 Rady Gminy Orły z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości w miejscowości Niziny

  • 23 lipca 2019 13:00

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XI/73/19 Rady Gminy Orły z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przechodu i przejazdu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Orły

  • 23 lipca 2019 12:58

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XI/72/19 Rady Gminy Orły z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 r.

  • 23 lipca 2019 12:46

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XI/71/19 Rady Gminy Orły z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Orły z tytułu wykonania budżetu Gminy Orły za 2018 r

  • 23 lipca 2019 12:37

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XI/70/19 Rady Gminy Orły z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Orły wotum zaufania

  • 23 lipca 2019 12:33

Przejdź do wpisu
Powrót