Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Gminy Orły z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Olszynka"

  • 29 kwietnia 2019 15:09

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Orły z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi Prokuratury Rejonowej w Przemyślu na uchwałę Rady Gminy Orły i odpowiedzi na skargę.

  • 29 kwietnia 2019 15:04

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Gminy Orły z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 r.

  • 29 kwietnia 2019 14:53

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Gminy Orły z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia sołectwa do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020.

  • 29 kwietnia 2019 14:51

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Gminy Orły z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

  • 29 kwietnia 2019 14:49

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Gminy Orły z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

  • 29 kwietnia 2019 14:46

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Gminy Orły z dnia 22 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

  • 29 kwietnia 2019 14:42

Przejdź do wpisu
Powrót