Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr V/38/2019 Rady Gminy Orły z dnia 07 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej Polski z oddziałem przedszkolnym w Zadąbrowiu w celu utworzenia w Szkoły Filialnej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Orłach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno- P

  • 11 lutego 2019 14:23

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy Orły z dnia 07 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z oddziałem przedszkolnym w Walawie w celu utworzenia Szkoły Filialnej Szkoły Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Małkowicach

  • 11 lutego 2019 14:20

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Orły z dnia 07 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego z oddziałem przedszkolnym w Trójczycach w celu utworzenia Szkoły Filialnej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Drohojowie

  • 11 lutego 2019 14:18

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr V/35/2019 Rady Gminy Orły z dnia 07 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z oddziałem przedszkolnym w Drohojowie

  • 11 lutego 2019 14:16

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr V/34/2019 Rady Gminy Orły z dnia 07 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Orła Białego z oddziałem przedszkolnym w Orłach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno -Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Orłach

  • 11 lutego 2019 14:15

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr V/33/2019 Rady Gminy Orły z dnia 07 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z oddziałem przedszkolnym w Małkowicach

  • 11 lutego 2019 14:13

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr V/32/2019 Rady Gminy Orły z dnia 07 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej z oddziałem przedszkolnym w Nizinach w celu utworzenia Szkoły Filialnej Szkoły Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Małkowicach

  • 11 lutego 2019 14:11

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr V/31/2019 Rady Gminy Orły z dnia 07 lutego 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu"

  • 11 lutego 2019 14:09

Przejdź do wpisu
Powrót