Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XVII/116/19 Rady Gminy Orły z dnia 21 listopada 2019r.

  • 20 grudnia 2019 11:57

Uchwała Nr XVII/116/19 Rady Gminy Orły z dnia 21 listopada 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości w drodze darowizny.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVII/115/19 Rady Gminy Orły z dnia 21 listopada 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości

  • 17 grudnia 2019 08:38

Uchwała Nr XVII/115/19 Rady  Gminy Orły  z dnia 21 listopada 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVII/113/19 Rady Gminy Orły z dnia 21 listopada 2019r.

  • 16 grudnia 2019 14:55

Uchwała Nr XVII/113/19 Rady  Gminy Orły  z dnia 21 listopada 2019r.
w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów 

 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVII/114/19 Rady Gminy Orły z dnia 21 listopada 2019r.

  • 16 grudnia 2019 15:00

Uchwała Nr XVII/114/19 Rady  Gminy Orły  z dnia 21 listopada 2019r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVII/112/19 Rady Gminy Orły z dnia 21 listopada 2019r.

  • 16 grudnia 2019 14:44

Uchwała Nr XVII/112/19 Rady  Gminy Orły  z dnia 21 listopada 2019r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy w budżecie na 2019r. 


Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVII/111/19 Rady Gminy Orły z dnia 21 listopada 2019r.

  • 16 grudnia 2019 14:36

Uchwała Nr XVII/111/19 Rady  Gminy Orły  z dnia 21 listopada 2019r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych ma terenie gminy Orły na rok 2020.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVII/110/19 Rady Gminy Orły z dnia 21 listopada 2019r.

  • 16 grudnia 2019 14:31

Uchwała Nr XVII/110/19 Rady  Gminy Orły  z dnia 21 listopada 2019r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości połozonych na terenie Gminy Orły na 2020r. 


Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVII/109/19 Rady Gminy Orły z dnia 21 listopada 2019r

  • 16 grudnia 2019 14:28

Uchwała Nr XVII/109/19 Rady  Gminy Orły  z dnia 21 listopada 2019r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVII/108/19 Rady Gminy Orły z dnia 21 listopada 2019r.

  • 16 grudnia 2019 14:20

Uchwała Nr XVII/108/19 Rady  Gminy Orły  z dnia 21 listopada 2019r.
w sprawie wprowadzenia zmian Gminy na 2019r.

Przejdź do wpisu
Powrót