Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XIII/95/19 Rady Gminy Orły z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie w sprawie zamknięcia cmentarza komunalnego

 • 13 października 2019 13:45

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIII/94/19 Rady Gminy Orły z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zadąbrowie

 • 13 października 2019 13:42

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIII/93/19 Rady Gminy Orły z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Walawa

 • 13 października 2019 13:41

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIII/92/19 Rady Gminy Orły z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wacławice

 • 13 października 2019 13:40

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIII/91/19 Rady Gminy Orły z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Trójczyce

 • 13 października 2019 13:38

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIII/90/19 Rady Gminy Orły z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Orły

 • 13 października 2019 13:36

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIII/89/19 Rady Gminy Orły z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Olszynka

 • 13 października 2019 13:34

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIII/88/19 Rady Gminy Orły z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niziny

 • 13 października 2019 13:32

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIII/87/19 Rady Gminy Orły z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Małkowice

 • 13 października 2019 13:30

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIII/86/19 Rady Gminy Orły z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kaszyce

 • 13 października 2019 13:27

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIII/85/19 Rady Gminy Orły z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Hnatkowice

 • 13 października 2019 13:26

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIII/84/19 Rady Gminy Orły z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Duńkowiczki

 • 13 października 2019 13:24

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIII/83/19 Rady Gminy Orły z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Drohojów

 • 13 października 2019 13:21

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIII/82/19 Rady Gminy Orły z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ciemięrzowice

 • 13 października 2019 13:20

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIII/81/19 Rady Gminy Orły z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na podział i zbycie działki stanowiącej własność Gminy Orły

 • 13 października 2019 13:17

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIII/80/19 Rady Gminy Orły z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

 • 13 października 2019 13:10

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIII/79/19 Rady Gminy Orły z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Orły i jej jednostkom organizacyjnym, wskazania o

 • 13 października 2019 13:08

Uchwała Nr XIII/79/19 Rady Gminy Orły z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Orły i jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organów do tego uprawnionych oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowićbędzie pomoc publiczną.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIII/78/19 Rady Gminy Orły z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 r.

 • 13 października 2019 13:05

Przejdź do wpisu
Powrót