Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XXIX/209/13 Rady Gminy Orły z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie podziału gminy Orły na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

  • 04 lutego 2013 08:57

Uchwała Nr XXIX/209/13 Rady Gminy Orły z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie podziału gminy Orły na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX/210/13 Rady Gminy Orły z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Orły.

  • 04 lutego 2013 08:56

Uchwała Nr XXIX/210/13 Rady Gminy Orły z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Orły.

 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX/211/13 Rady Gminy Orły z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

  • 04 lutego 2013 08:53

Uchwała Nr XXIX/211/13 Rady Gminy Orły z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Przejdź do wpisu

Uchwala Nr XXIX/212/13 Rady Gminy Orły z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • 04 lutego 2013 08:52

Uchwala Nr XXIX/212/13 Rady Gminy Orły z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX/213/13 Rady Gminy Orły z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpad

  • 04 lutego 2013 08:48

Uchwała Nr  XXIX/213/13 Rady Gminy Orły z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX/214/13 Rady Gminy Orły z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  • 04 lutego 2013 08:47

Uchwała Nr XXIX/214/13 Rady Gminy Orły z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX/215/13 Rady Gminy Orły z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Ciemięrzowicach stanowiących własność gminy Orły

  • 04 lutego 2013 08:46

Uchwała Nr XXIX/215/13 Rady Gminy Orły z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Ciemięrzowicach stanowiących własność gminy Orły

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX/216/13 Rady Gminy Orły z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 r.

  • 04 lutego 2013 08:44

Uchwała Nr XXIX/216/13 Rady Gminy Orły z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 r.

 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX/217/13 Rady Gminy Orły z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy w budżecie na 2013 r.

  • 04 lutego 2013 08:43

Uchwała Nr XXIX/217/13 Rady Gminy Orły z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy w budżecie na 2013 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX/218/13 Rady Gminy Orły z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

  • 04 lutego 2013 08:38

Uchwała Nr XXIX/218/13 Rady Gminy Orły z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Przejdź do wpisu
Powrót