Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XXXVII/275/13 Rady Gminy Orły z dnia 28 sierpnia 2013r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 r.

  • 11 września 2013 13:14

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI I/274/2013 Rady Gminy Orły z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Teren Inwestycyjny Zadąbrowie Kompleks 4 "

  • 11 września 2013 13:13

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI I/273/2013 Rady Gminy Orły z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zadąbrowie III "

  • 11 września 2013 13:12

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVII/272/2013 Rady Gminy Orły z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Drohojowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Drohojowie

  • 11 września 2013 13:11

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVII/270/2013 Rady Gminy Orły z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z boiska sportowego w Duńkowiczkach

  • 11 września 2013 13:08

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVII/271/2013 Rady Gminy Orły z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z boiska sportowego w Nizinach.

  • 11 września 2013 13:08

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVII/269/2013 Rady Gminy Orły z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach dla, których organem prowadzącym jest Gmina Orły, cd..

  • 11 września 2013 12:58

Uchwała Nr XXXVII/269/2013 Rady Gminy Orły z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach dla, których organem prowadzącym jest Gmina Orły, szczegółowych zasad zwalniania z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych i ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela

Przejdź do wpisu
Powrót