Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XXXV/262/2013 Rady Gminy Orły z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntów we wsi Olszynka stanowiących własność Gminy Orły

  • 31 lipca 2013 09:18

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXV/260/2013 Rady Gminy Orły z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 r.

  • 31 lipca 2013 09:17

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXV/261/2013 Rady Gminy Orły z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntów we wsi Małkowice stanowiących własność Gminy Orły

  • 31 lipca 2013 09:17

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXV/258/2013 Rady Gminy Orły z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Małkowicach

  • 31 lipca 2013 09:16

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXV/259/2013 Rady Gminy Orły z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orły na lata 2013 – 2022

  • 31 lipca 2013 09:16

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXV/255/2013 Rady Gminy Orły z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Orły

  • 31 lipca 2013 09:15

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXV/256/2013 Rady Gminy Orły z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków w drodze inkaso, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

  • 31 lipca 2013 09:15

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXV/257/2013 Rady Gminy Orły z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia stanowiska rady Gminy Orły w kwestii upamiętnienia ofiar ludobójstwa w 70 rocznicę rzezi na Wołyniu i kresach południowo – wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej

  • 31 lipca 2013 09:16

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXV/254/2013 Rady Gminy Orły z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Niziny 2010 – 2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXV/252/2013 Rady Gminy Orły z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Orły

  • 31 lipca 2013 09:13

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXV/253/2013 Rady Gminy Orły z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Drohojów na lata 2013 – 2022

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXV/251/2013 Rady Gminy Orły z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Orły

  • 31 lipca 2013 09:12

Przejdź do wpisu
Powrót