Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XXXII/238/13 Rady Gminy Orły z dnia 08 maja 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia (umowy) w sprawie przyjmowania bezpańskich psów do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach z terenu Gminy Orły

  • 28 maja 2013 08:11

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXII/237/13 Rady Gminy Orły z dnia 08 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 r.

  • 28 maja 2013 08:04

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXII/236/13 Rady Gminy Orły z dnia 08 maja 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Orły w obrębie wsi Małkowice i Walawa”

  • 28 maja 2013 08:02

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXII/235/13 Rady Gminy Orły z dnia 08 maja 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Orły w obrębie wsi Małkowice i Walawa"

  • 28 maja 2013 08:01

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXII/234/13 Rady Gminy Orły z dnia 08 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orły na lata 2013-2022

  • 28 maja 2013 07:57

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXII/233/13 Rady Gminy Orły z dnia 08 maja 2013 r. w sprawie: powołania przez Gminę Orły oraz Miasto Radymno i Gminę Stubno spółdzielni socjalnej

  • 28 maja 2013 07:55

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXII/232/13 Rady Gminy Orły z dnia 08 maja 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Orły z tytułu wykonania budżetu Gminy Orły za 2012 r.

  • 22 maja 2013 11:49

Przejdź do wpisu
Powrót