Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XLIV/314/2013 Rady Gminy Orły z dnia 20 grudnia 2013 r. uchylająca uchwałę w sprawie dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych.

  • 08 stycznia 2014 12:00

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIV/313/2013 Rady Gminy Orły z dnia 20 grudnia 2013 r. w spawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Drohojów, Zadąbrowie i Orły dotyczących zmiany przynależności nr. 238 z sołectwa Drohojów do sołectwa Zadąbrowie oraz nr 78 z sołectwa Zadąbrowie do sołectwa Orły.

  • 08 stycznia 2014 11:57

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIV/312/2013 Rady Gminy Orły z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 r.

  • 08 stycznia 2014 11:50

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIV/311/2013 Rady Gminy Orły z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orły.

  • 08 stycznia 2014 11:47

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIV/310/2013 Rady Gminy Orły z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „HANDLOWA".

  • 08 stycznia 2014 11:45

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIV/309/2013 Rady Gminy Orły z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r.

  • 08 stycznia 2014 11:40

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIV/308/2013 Rady Gminy Orły z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r.

  • 08 stycznia 2014 11:35

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIV/307/2013 Rady Gminy Orły z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Orły na 2014 r.

  • 08 stycznia 2014 11:33

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIV/306/2013 Rady Gminy Orły z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Orły na 2014 r.

  • 07 stycznia 2014 11:41

Przejdź do wpisu
Powrót