Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XL/289/2013 Rady Gminy Orły z dnia 15 października 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/204/12 Rady Gminy Orły z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie pomocy finansowej i rzeczowej dla Powiatu Przemyskiego w 2013 r.

  • 21 października 2013 12:33

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL/290/2013 Rady Gminy Orły z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 r.

  • 21 października 2013 12:33

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL/288/2013 Rady Gminy Orły z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z obiektów gminnych

  • 21 października 2013 12:31

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL/287/2013 Rady Gminy Orły z dnia 15 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Załącznika Nr 1 do Planu Odnowy Miejscowości Kaszyce 2008-2015

  • 21 października 2013 12:19

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL/286/2013 Rady Gminy Orły z dnia 15 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Załącznika Nr 1 do Planu Odnowy Miejscowości Zadąbrowie 2011-2017

  • 21 października 2013 12:09

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL/285/2013 Rady Gminy Orły z dnia 15 października 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat

  • 21 października 2013 12:06

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL/284/2013 Rady Gminy Orły z dnia 15 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Funduszu STUDY TOUR Działanie 5 Fundusze Grantowe Projekt „Alpejsko - Karpacki Most Współpracy"

  • 21 października 2013 11:38

Przejdź do wpisu
Powrót