Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XLII/303/2013 Rady Gminy Orły z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 r.

  • 29 listopada 2013 12:34

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLII/302/2013 Rady Gminy Orły z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orły na lata 2013-2022

  • 29 listopada 2013 12:33

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLII/301/2013 Rady Gminy Orły z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

  • 29 listopada 2013 12:32

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLII/300/2013 Rady Gminy Orły z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Orły na rok 2014

  • 29 listopada 2013 12:31

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLII/299/2013 Rady Gminy Orły z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Orły na 2014 r.

  • 29 listopada 2013 12:30

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLII/298/2013 Rady Gminy Orły z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta służącej do obliczenia podatku rolnego w roku 2014

  • 29 listopada 2013 12:29

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLII/296/2013 Rady Gminy Orły z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze stadionu sportowego w Orłach

  • 29 listopada 2013 12:25

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLII/297/2013 Rady Gminy Orły z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze stadionu sportowego w Kaszycach

  • 29 listopada 2013 12:25

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLII/295/2013 Rady Gminy Orły z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Orły z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi cd...

  • 29 listopada 2013 12:19

Uchwała Nr XLII/295/2013 Rady Gminy Orły z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Orły z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010r. nr 234, poz.1536 z późń. zm.) na rok 2014

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLII/294/2013 Rady Gminy Orły z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie poparcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie projektu ustawy dotyczącego ustanowienia 11 Lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian

  • 29 listopada 2013 12:15

Przejdź do wpisu
Powrót