Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XXX/224/2013 Rady Gminy Orły z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 r.

  • 14 marca 2013 12:43

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/223/2013 Rady Gminy Orły z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego w 2013 r.

  • 14 marca 2013 12:42

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/222/2013 Rady Gminy Orły z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Walawie

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/221/2013 Rady Gminy Orły z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „OGRODOWA"

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/220/2013 Rady Gminy Orły z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Orły a Gminą Stubno i Miastem Radymno w celu realizacji projektu p. n.: „ Samorządowe Spółdzielnie Socjalne - miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/219/2013 Rady Gminy Orły z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy na 2014 r.

  • 14 marca 2013 11:46

Przejdź do wpisu
Powrót