Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XXXIII/245/2013 Rady Gminy Orły z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 11/8/2010 z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Orły

  • 02 lipca 2013 13:09

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIII/244/2013 Rady Gminy Orły z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie: zawarcia porozumienia i przyjęcia do realizacji zadania ponadgminnego

  • 02 lipca 2013 13:08

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIII/243/2013 Rady Gminy Orły z dnia 3 czerwca 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/235/13 Rady Gminy Orły z dnia 08.05.2013r w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Orły w obrębie wsi Małkowic

  • 02 lipca 2013 13:07

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIII/242/2013 Rady Gminy Orły z dnia 3 czerwca 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/234/13 Rady Gminy Orły z dnia 08 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orły na lata 2013-2022

  • 02 lipca 2013 13:06

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIII/241/2013 Rady Gminy Orły z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIII/240/2013 Rady Gminy Orły z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/212/2013 Rady Gminy Orły z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • 02 lipca 2013 12:52

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIII/239/2013 Rady Gminy Orły z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wzajemną zamianę nieruchomości położonych we wsi ORŁY w gminie Orły

  • 02 lipca 2013 12:49

Przejdź do wpisu
Powrót