Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XXXI/231/2013 Rady Gminy Orły z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości sumy, do której Wójt Gminy Orły może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania

  • 19 kwietnia 2013 11:55

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXI/230/2013 Rady Gminy Orły z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia Gminy Orły do Stowarzyszenia na Rzecz Euroregionu Karpackiego Euro-Karpaty z siedzibą w Rzeszowie

  • 19 kwietnia 2013 11:53

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXI/229/2013 Rady Gminy Orły z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 r.

  • 19 kwietnia 2013 11:53

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXI/228/2013 Rady Gminy Orły z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Orły do Zgromadzenia Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl

  • 19 kwietnia 2013 11:48

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXI/227/2013 Rady Gminy Orły z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Orły w 2013 r."

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXI/226/2013 Rady Gminy Orły z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Orły

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXI/225/2013 Rady Gminy Orły z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia do realizacji przez Miasto Radymno zadania publicznego jakim jest objęcie mieszkańców Gminy Orły opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Radymnie

Przejdź do wpisu
Powrót