Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XX/135/20 Rady Gminy Orły z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

  • 24 lutego 2020 08:46

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XX/134/20 Rady Gminy Orły z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

  • 24 lutego 2020 08:42

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XX/133/20 Rady Gminy Orły z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunk cd..

  • 24 lutego 2020 08:38

Uchwała Nr XX/133/20 Rady Gminy Orły z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XX/132/20 Rady Gminy Orły z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w przedmiocie zmiany przepisów prawa miejscowego i poparcia przez Radę Gminy Orły petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski

  • 24 lutego 2020 08:35

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XX/131/20 Rady Gminy Orły z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w przedmiocie zmiany przepisów prawa miejscowego, podatkowego, cywilnego, gospodarczego, mediów, postępowania cywilnego i zbiórek publicznych

  • 24 lutego 2020 08:30

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XX/130/20 Rady Gminy Orły z dnia 23 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnych oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

  • 20 lutego 2020 08:47

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XX/129/20 Rady Gminy Orły z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego w 2020 r.

  • 20 lutego 2020 08:47

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XX/128/20 Rady Gminy Orły z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2020 r.

  • 20 lutego 2020 08:47

Przejdź do wpisu
Powrót