Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XXI/142/20 Rady Gminy Orły z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Orły na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026

  • 17 kwietnia 2020 12:09

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXI/141/20 Rady Gminy Orły z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości we wsi Zadąbrowie, położonej w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN w Podstrefie Przemyśl Kompleks Nr 4 „Zadąbrowie"

  • 17 kwietnia 2020 12:02

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXI/140/20 Rady Gminy Orły z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia ramowych planów pracy Rady Gminy, stałych Komisji Rady Gminy i uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Orły w 2020 roku

  • 17 kwietnia 2020 12:00

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXI/139/20 Rady Gminy Orły z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Olszynka"

  • 17 kwietnia 2020 11:51

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXI/138/20 Rady Gminy Orły z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia i przyjęcia do realizacji zadania ponadgminnego

  • 17 kwietnia 2020 11:48

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXI/137/20 Rady Gminy Orły z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orły

  • 17 kwietnia 2020 11:31

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXI/136/20 Rady Gminy Orły z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2020 r.

  • 26 marca 2020 08:28

Przejdź do wpisu
Powrót