Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XXIV/162/20 Rady Gminy Orły z dnia 30 kwietnia 2020 r. Zmieniającą Uchwała Nr XXIV/152/20 Rady Gminy Orły z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu cd..

  • 16 lipca 2020 10:08

Uchwała Nr XXIV/162/20 Rady Gminy Orły z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniającą Uchwała Nr XXIV/152/20 Rady Gminy Orły z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIV/161/20 Rady Gminy Orły z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniająca Uchwała Nr XXIV/152/20 Rady Gminy Orły z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu cd...

  • 16 lipca 2020 10:09

Uchwała Nr XXIV/161/20 Rady Gminy Orły z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniająca Uchwała Nr XXIV/152/20 Rady Gminy Orły z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIV/160/20 Rady Gminy Orły z dnia 30 kwietnia 2020 r. Zmieniająca Uchwała Nr XXIV/151/20 Rady Gminy Orły z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia przypadających gminie Orty należności cywilnoprawnych od podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu cd..

  • 16 lipca 2020 10:09

Uchwała Nr XXIV/160/20 Rady Gminy Orły z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniająca Uchwała Nr XXIV/151/20 Rady Gminy Orły z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia przypadających gminie Orty należności cywilnoprawnych od podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-l9

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIV/159/20 Rady Gminy Orły z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniająca Uchwała Nr XXIV/150/20 Rady Gminy Orły z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej cd

  • 11 maja 2020 15:37

Uchwała Nr XXIV/159/20 Rady Gminy Orły z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniająca Uchwała Nr XXIV/150/20 Rady Gminy Orły z dnia 22 kwietnia 2020 r.  w sprawie wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorstw, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-i9
 

Przejdź do wpisu
Powrót