Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XXIV/157/20 Rady Gminy Orły z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości w mijscowości Kaszyce

  • 18 maja 2020 15:36

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIV/158/20 Rady Gminy Orły z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego w 2020 r

  • 11 maja 2020 15:28

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIV/156/20 Rady Gminy Orły z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położnych w Hnatkowicach

  • 11 maja 2020 15:26

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIV/155/20 Rady Gminy Orły z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonych w Duńkowiczkach

  • 11 maja 2020 15:04

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIV/154/20 Rady Gminy Orły z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orly

  • 11 maja 2020 14:46

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIV/153/20 Rady Gminy Orły z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2020 r.

  • 11 maja 2020 14:37

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIV/152/20 Rady Gminy Orły z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

  • 11 maja 2020 14:36

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIV/151/20 Rady Gminy Orły z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia przypadających gminie Orty należności cywilnoprawnych od podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-l9

  • 11 maja 2020 14:17

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIV/150/20 Rady Gminy Orły z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorstw, których płynność finansowa uległa pogorszeniu cd...

  • 11 maja 2020 13:53

Uchwała Nr XXIV/150/20 Rady Gminy Orły z dnia 22 kwietnia 2020 r.  w sprawie wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorstw, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-i9

Przejdź do wpisu
Powrót