Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XXX/181/2020 Rady Gminy Orły z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonych w Duńkowiczkach

  • 21 września 2020 13:09

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/180/2020 Rady Gminy Orły z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Podkarpackiego o przekazanie Gminie Orły nieruchomości stanowi4cych własności Skarbu Państwa, położonych w Ciemięrzowicach

  • 21 września 2020 13:10

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/179/2020 Rady Gminy Orły z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Podkarpackiego o przekazanie Gminie Orly nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Drohojowie

  • 21 września 2020 12:55

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/178/2020 Rady Gminy Orły z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesytu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orly

  • 21 września 2020 12:49

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/177/2020 Rady Gminy Orły z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego w 2020 r.

  • 21 września 2020 11:26

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/176/2020 Rady Gminy Orły z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Orty w roku szkolnym 2020/2021

  • 21 września 2020 11:24

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/175/2020 Rady Gminy Orły z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2020 r.

  • 21 września 2020 11:06

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/174/2020 Rady Gminy Orły z dnia 17 sierpnia 2020 r. sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Orty z tytułu wykonania budżetu Gminy Orly za 2O19 r.

  • 21 września 2020 10:51

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/173/2020 Rady Gminy Orły z dnia 17 sierpnia 2020 r. sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Orły wotum zaufania

  • 21 września 2020 10:46

Przejdź do wpisu
Powrót