Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XXXIII/196/2020 Rady Gminy Orły z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości oraz zasad wypłacania diet przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Orly oraz zwrotu kosztów podróży służbowej

  • 10 grudnia 2020 12:53

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIII/195/2020 Rady Gminy Orły z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości, zasad przyznawania i wypłacania diet przysługujących radnym Rady Gminy Orly oraz zwrotu kosztów podróży służbowej

  • 10 grudnia 2020 12:43

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIII/194/2020 Rady Gminy Orły z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Orly na rok 2021

  • 10 grudnia 2020 12:27

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIII/193/20 Rady Gminy Orły z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Orly na 2021 r.

  • 10 grudnia 2020 12:24

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIII/192/2020 Rady Gminy Orły z dnia 6 listopada 2020 r. sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2020 r.

  • 09 grudnia 2020 09:16

Przejdź do wpisu
Powrót