Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XXXIV/199/2020 Rady Gminy Orły z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniająca uchwalę Nr XXXII/191/2020 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków zaświadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy - pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okreso

  • 31 grudnia 2020 15:06

Uchwała Nr XXXIV/199/2020 Rady Gminy Orły z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniająca uchwalę Nr XXXII/191/2020 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków zaświadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy - pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIV/198/2020 Rady Gminy Orły z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/165(2020 Rady Gminy Orły z dnia 8 czerwca 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat na terenie Gminy Orły

  • 31 grudnia 2020 15:02

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIV/197/2020 Rady Gminy Orły z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2020 r.

  • 31 grudnia 2020 14:59

Przejdź do wpisu
Powrót