Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XXXII/191/20 Rady Gminy Orły z dnia 26 października 2020 r. w określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy - pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane cd...

  • 17 listopada 2020 12:52

Uchwała Nr XXXII/191/20 Rady Gminy Orły z dnia 26 października 2020 r. w określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy - pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXII/190/20 Rady Gminy Orły z dnia 26 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Olszynka.

  • 17 listopada 2020 10:12

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXII/189/20 Rady Gminy Orły z dnia 26 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej w miejscowo6ci Kaszyce w drodze przetargu ograniczonego.

  • 17 listopada 2020 10:11

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXII/188/20 Rady Gminy Orły z dnia 26 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na podział i zbycie działek stanowiących własność Gminy Orly.

  • 17 listopada 2020 10:10

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXII/187/20 Rady Gminy Orły z dnia 26 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości w drodze darowizny.

  • 17 listopada 2020 10:08

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXII/186/20 Rady Gminy Orły z dnia 26 października 2020 r. sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego w 2020 r.

  • 17 listopada 2020 10:04

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXII/185/20 Rady Gminy Orły z dnia 26 października 2020 r. sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2020 r.

  • 17 listopada 2020 09:53

Przejdź do wpisu
Powrót