Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XXVIII/171/20 Rady Gminy Orły z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie określeni szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadki, w zamian uiszczoną przez właściciela nieruchomości cd...

  • 16 lipca 2020 11:27

Uchwała Nr XXVIII/171/20 Rady Gminy Orły z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie określeni szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadki, w zamian uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  szczególności częstotliwość odbierania odpadów, komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt, selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVIII/170/20 Rady Gminy Orły z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Orly

  • 16 lipca 2020 11:16

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVIII/169/20 Rady Gminy Orły z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

  • 16 lipca 2020 11:11

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVIII/168/20 Rady Gminy Orły z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwalę Nr XXVI/16312020 Rady Gminy Orly z dnia 22 maja 2020r. w sprawie przyjścia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2020-2023

  • 16 lipca 2020 11:06

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVIII/167/20 Rady Gminy Orły z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orty

  • 16 lipca 2020 10:36

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVIII/166/20 Rady Gminy Orły z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2020 r.

  • 16 lipca 2020 10:17

Przejdź do wpisu
Powrót