Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XXXVI/2011/2020 Rady Gminy Orły z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia ramowych plan6w pracy Rady Gminy, stałych Komisji Rady Gminy i uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Orly w 2021 roku.

  • 02 marca 2021 11:00

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/2010/2020 Rady Gminy Orły z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie pomocy finansowej dla powiatu przemyskiego w 2021 r.

  • 02 marca 2021 10:58

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/209/2020 Rady Gminy Orły z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminy Orty umów z operatorami o Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

  • 02 marca 2021 10:57

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/208/2020 Rady Gminy Orły z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Trójczyce

  • 02 marca 2021 10:56

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/207/2020 Rady Gminy Orły z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przyjścia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązanie Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok oraz zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orłach

  • 02 marca 2021 10:55

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/206/2020 Rady Gminy Orły z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia ,,Rocznego programu współpracy Gminy Orly z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

  • 02 marca 2021 10:54

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/205/2020 Rady Gminy Orły z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Orły

  • 02 marca 2021 10:51

Przejdź do wpisu

Uchwała budżetowa Gminy Orły na 2021 rok Rady Gminy Orły Nr XXXVI/204/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/203/2020 Rady Gminy Orły z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2020 r.

  • 02 marca 2021 10:48

Przejdź do wpisu
Powrót