Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XXI/149/20 Rady Gminy Orły z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku grupy mieszkańców Gminy Orły

  • 17 kwietnia 2020 12:25

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXI/148/20 Rady Gminy Orły z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Orły w 2020r.

  • 17 kwietnia 2020 12:23

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXI/147/20 Rady Gminy Orły z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 roku

  • 17 kwietnia 2020 12:21

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXI/146/20 Rady Gminy Orły z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orły

  • 17 kwietnia 2020 12:19

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXI/145/20 Rady Gminy Orły z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2020 r.

  • 17 kwietnia 2020 12:17

Przejdź do wpisu
Powrót