Menu Podmiotowe menu ikonka

PROTOKÓŁ Nr XVIII/15/16 z obrad XVIII sesji Rady Gminy Orły

  • 17 marca 2016 11:03

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVIII//88/2016 Rady Gminy w Orłach z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości rolnej położonej we wsi Trójczyce, stanowiącej własność Gminy Orły

  • 09 lutego 2016 12:13

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVIII//87/2016 Rady Gminy w Orłach z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

  • 09 lutego 2016 12:10

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVIII//86/2016 Rady Gminy w Orłach z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji projektu

  • 09 lutego 2016 12:09

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVIII//85/2016 Rady Gminy w Orłach z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 r

  • 09 lutego 2016 12:06

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVIII/84/16 Rady Gminy Orły w Orłach z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2021 w Gminie Orły

  • 09 lutego 2016 11:58

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVIII/83/2016 Rady Gminy w Orłach z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości rolnej położonej we wsi Niziny, stanowiącej własność Gminy Orły

  • 09 lutego 2016 11:57

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVIII/82/2016 Rady Gminy w Orłach z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości rolnej położonej we wsi Trójczyce, stanowiącej własność Gminy Orły

  • 09 lutego 2016 11:54

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVIII/81/16 Rady Gminy Orły z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

  • 04 lutego 2016 11:49

Przejdź do wpisu
Powrót