Menu Podmiotowe menu ikonka

PROTOKÓŁ Nr XX/18/16 z obrad XX sesji Rady Gminy Orły

  • 01 czerwca 2016 12:50

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XX/104/2016 Rady Gminy Orły z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Orły udzielanej spółkom wodnym.

  • 22 kwietnia 2016 13:48


Uchwała Nr XX/104/2016 Rady Gminy Orły z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Orły udzielanej spółkom wodnym została uchylona Uchwałą Nr IX/1464/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XX/103/2016 Rady Gminy Orły z dnia 21 marca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/79/2015 z dnia 22.12.2015r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.

  • 06 kwietnia 2016 08:47

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XX/102/2016 Rady Gminy Orły z dnia 21 marca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/93/16 Rady Gminy Orły z dnia 29.02.2016r w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego w 2016 r.

  • 06 kwietnia 2016 08:45

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XX/101/2016 Rady Gminy Orły z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 r.

  • 06 kwietnia 2016 08:41

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XX/100/2016 Rady Gminy Orły z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Orły i zasad korzystania z przystanków

  • 06 kwietnia 2016 08:40

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XX/99/2016 Rady Gminy Orły z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Orły w 2016r."

  • 06 kwietnia 2016 08:38

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XX/98/2016 Rady Gminy Orły z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • 06 kwietnia 2016 08:36

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XX/97/2016 Rady Gminy Orły z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających

  • 06 kwietnia 2016 08:34

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XX/96/2016 Rady Gminy Orły z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie: zawarcia porozumienia i przyjęcia do realizacji zadania ponadgminnego

  • 06 kwietnia 2016 08:23

Przejdź do wpisu
Powrót