Menu Podmiotowe menu ikonka

PROTOKÓŁ Nr/XXII/2016

  • 28 czerwca 2016 10:52

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXII/114/2016 Rady Gminy Orły z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 r.

  • 12 maja 2016 12:13

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXII/113/2016 Rady Gminy Orły z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orły

  • 12 maja 2016 11:34

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXII/112/2016 Rady Gminy Orły z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego w 2017 r.

  • 12 maja 2016 11:31

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXII/111/2016 Rady Gminy Orły z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy w budżecie na 2016 r.

  • 12 maja 2016 11:03

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXII/110/2016 Rady Gminy Orły z dnia 25 kwietnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/93/16 Rady Gminy Orły z dnia 29.02.2016 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego w 2016 r.

  • 12 maja 2016 10:59

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXII/109/2016 Rady Gminy Orły z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ZADĄBROWIE III"

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXII/108/2016 Rady Gminy Orły z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntów we wsi Zadąbrowie stanowiących własność gminy Orły ,położonych w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomiczne EURO-PARK WISŁOSAN w Podstrefie Przemyśl Kompleks Nr 4 „Zadąbrowie"

  • 12 maja 2016 10:41

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXII/107/2016 Rady Gminy Orły z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wyborów uzupełniających na ławnika do Sądu Okręgowego w Przemyślu na kadencję w latach 2016 - 2019

Przejdź do wpisu
Powrót