Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XIX/95/16 Rady Gminy Orły z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/212/2013 Rady Gminy Orły z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • 08 marca 2016 10:21

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIX/94/16 Rady Gminy Orły z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • 08 marca 2016 10:15

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIX/93/16 Rady Gminy Orły z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego w 2016 r

  • 08 marca 2016 10:12

Przejdź do wpisu

Uchwała XIX/92/2016 Rady Gminy Orły z dnia 29 lutego 2016 r. „Intencyjna" w sprawie finansowania zadania p.n. „Cyfrowe gminy – podniesienie efektywności i dostępności e-usług oraz informacji publicznej w gminach Radymno, Adamówka, Kańczuga i Orły"

  • 08 marca 2016 09:52

Przejdź do wpisu

Uchwała XIX/91/2016 Rady Gminy Orły z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 r.

  • 08 marca 2016 09:05

Przejdź do wpisu

Uchwała XIX/90/2016 Rady Gminy Orły z dnia 29 lutego 2016 r. sprawie : uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orłach

  • 08 marca 2016 09:02

Przejdź do wpisu

Uchwała XIX/89/2016 Rady Gminy Orły z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Orły

  • 08 marca 2016 08:44

Przejdź do wpisu

PROTOKÓŁ Nr XIX/16/16 z obrad XIX sesji Rady Gminy Orły

  • 05 kwietnia 2016 14:42

Przejdź do wpisu
Powrót