Menu Podmiotowe menu ikonka

PROTOKÓŁ Nr XXIV/21/16 z obrad XXIV sesji Rady Gminy Orły

  • 11 sierpnia 2016 13:39

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIV/123/16 Rady Gminy Orły z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji projektu „Czas na Technologie informacyjno - komunikacyjne i eksperyment"

  • 20 czerwca 2016 15:38

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIV/122/16 Rady Gminy Orły z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 r.

  • 20 czerwca 2016 15:35

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIV/121/16 Rady Gminy Orły z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orły

  • 20 czerwca 2016 14:42

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIV/120/16 Rady Gminy Orły z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesytu na działce Nr 251/19 obręb Duńkowiczki, będącej własnością Gminy na rzecz PGE Dystrybucja SA w Lublinie, oddział Zamość .

  • 20 czerwca 2016 14:20

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIV/119/16 Rady Gminy Orły z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Orły na lata 2016-2026

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIV/118/16 Rady Gminy Orły z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla jednostek budżetowych Gminy Orły

  • 20 czerwca 2016 14:01

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIV/117/16 Rady Gminy Orły z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie realizacji wspólnego zadania z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie

  • 20 czerwca 2016 13:59

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIV/116/16 Rady Gminy Orły z dnia 03 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Orły z tytułu wykonania budżetu Gminy Orły za 2015r

  • 20 czerwca 2016 13:41

Przejdź do wpisu
Powrót