Menu Podmiotowe menu ikonka

PROTOKÓŁ Nr XXV/22/16 z obrad XXV (nadzwyczajnej) sesji Rady Gminy Orły

  • 11 sierpnia 2016 13:36

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXV/127/2016 Rady Gminy Orły z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 11/8/2010 z dnia 14 grudnia 2010r w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Orły

  • 01 lipca 2016 13:39

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXV/126/2016 Rady Gminy Orły z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 r.

  • 01 lipca 2016 13:38

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXV/125/2016 Rady Gminy Orły z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Zainwestuj w siebie". Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Orły," w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych

  • 01 lipca 2016 13:36

Uchwała Nr XXV/125/2016 Rady Gminy Orły z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Zainwestuj w siebie". Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Orły," w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXV/124/2016 Rady Gminy Orły z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Orły udzielanej spółkom wodnym.

  • 01 lipca 2016 13:33

Przejdź do wpisu
Powrót