Menu Podmiotowe menu ikonka

PROTOKÓŁ Nr XXVIII(25(16 z obrad sesji Rady Gminy Orły

  • 14 listopada 2016 12:06

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVIII/141/16 Rady Gminy Orły z dnia 14 września 2016 r. w w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania projektów statutów sołectw Gminy Orły.

  • 20 września 2016 14:46

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVIII/140/16 Rady Gminy Orły z dnia 14 września 2016 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy.

  • 20 września 2016 14:42

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVIII/139/16 Rady Gminy Orły z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację projektu pt. „Zainwestuj w siebie. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Orły

  • 20 września 2016 14:29

Uchwała Nr XXVIII/139/16 Rady Gminy Orły z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację projektu pt. „Zainwestuj w siebie. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Orły" w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja Społeczna Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVIII(138(16 Rady Gminy Orły z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 r.

  • 20 września 2016 14:22

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVIII/137/16 Rady Gminy Orły z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy w budżecie na 2016 r.

  • 20 września 2016 14:16

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVIII/136/16 Rady Gminy Orły z dnia 14 września 2016 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego w 2017 r.

  • 20 września 2016 14:06

Przejdź do wpisu
Powrót