Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XXXII/163/2016 Rady Gminy Orły z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego w 2017 r.

  • 06 lutego 2017 14:46

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXII/162/2016 Rady Gminy Orły z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orły

  • 06 lutego 2017 14:45

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXII/161/2016 Rady Gminy Orły z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 r.

  • 06 lutego 2017 14:43

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXII/160/2016 Rady Gminy Orły z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.

  • 06 lutego 2017 14:41

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXII/159/2016 Rady Gminy Orły z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r.

  • 06 lutego 2017 14:37

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXII/158/2016 Rady Gminy Orły z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2017 r.

  • 06 lutego 2017 13:33

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXII/157/2016 Rady Gminy Orły z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Orły na 2017 r.

  • 06 lutego 2017 11:45

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXII/156/2016 Rady Gminy Orły z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Orły

  • 06 lutego 2017 11:33

Przejdź do wpisu

Uchwała budżetowa Gminy Orły na 2017 rok Rady Gminy Orły Nr XXXII/157/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r.

Przejdź do wpisu
Powrót