Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Orły z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Orły

  • 05 marca 2015 11:28

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Orły z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 r.

  • 05 marca 2015 11:22

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr V/27/2015 Rady Gminy Orły z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntów we wsi Wałowa stanowiących własność Gminy Orły

  • 05 marca 2015 11:19

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr V/26/2015 Rady Gminy Orły z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntów we wsi Zadąbrowie stanowiących własność gminy Orły .położonych w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomiczne EURO-PARK WISŁOSAN w Podstrefie Przemyśl Kompleks Nr 4 „Zadąbrowie"

  • 05 marca 2015 11:12

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy Orły z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/209/2013 Rady Gminy Orły z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie podziału gminy Orły na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

  • 05 marca 2015 08:43

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr V/24/2015 Rady Gminy Orły z dnia 26 lutego 2015 r. sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

  • 05 marca 2015 08:40

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr V/23/2015 Rady Gminy Orły z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Orły

  • 05 marca 2015 08:09

Przejdź do wpisu
Powrót