Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XVI/68/2015 Rady Gminy Orły z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 r.

  • 02 grudnia 2015 12:34

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVI/67/2015 Rady Gminy Orły z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

  • 04 grudnia 2017 10:18

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVI/66/2015 Rady Gminy Orły z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

  • 02 grudnia 2015 12:25

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVI/65/2015 Rady Gminy Orły z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach.

  • 02 grudnia 2015 12:18

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVI/64/2015 Rady Gminy Orły z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Orły na 2016 r.

  • 02 grudnia 2015 12:10

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVI/63/2015 Rady Gminy Orły z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ZADĄBROWIE III"

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVI/62/2015 Rady Gminy Orły z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Orły przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych cd...

  • 02 grudnia 2015 11:58

Uchwała Nr XVI/62/2015 Rady Gminy Orły z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Orły przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVI/61/2015 Rady Gminy Orły z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Orły z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok"

  • 02 grudnia 2015 10:51

Przejdź do wpisu
Powrót