Menu Podmiotowe menu ikonka

PROTOKÓŁ Nr XVII/14/15 z obrad XVII sesji Rady Gminy Orły

 • 17 marca 2016 10:56

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVII/69/2015 Rady Gminy Orły z dnia 22 grudnia 2015 r. Uchwała budżetowa Gminy Orły na 2016 rok.

 • 30 grudnia 2015 11:51

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVII/70/2015 Rady Gminy Orły z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Orły.

 • 30 grudnia 2015 11:50

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVII/71/2015 Rady Gminy Orły z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2016 r.

 • 30 grudnia 2015 11:49

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVII/72/2015 Rady Gminy Orły z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Orły na 2016 r.

 • 30 grudnia 2015 11:48

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVII/73/2015 Rady Gminy Orły z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Orły przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

 • 30 grudnia 2015 11:47

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVII/74/2015 Rady Gminy Orły z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach.

 • 30 grudnia 2015 11:44

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVII/75/2015 Rady Gminy Orły z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntów we wsi Zadąbrowie stanowiących własność gminy Orły, położonych w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomiczne EURO-PARK WISŁOSAN w Podstrefie Przemyśl Kompleks Nr 4 „Zadąbrowie"

 • 30 grudnia 2015 11:42

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVII/76/2015 Rady Gminy Orły z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orły

 • 30 grudnia 2015 11:41

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVII/77/2015 Rady Gminy Orły z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 r.

 • 30 grudnia 2015 11:39

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVII/78/2015 Rady Gminy Orły z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów na terenie gminy Orły.

 • 30 grudnia 2015 11:37

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVII/79/2015 Rady Gminy Orły z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.

 • 30 grudnia 2015 11:33

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVII/80/2015 Rady Gminy Orły z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

 • 30 grudnia 2015 11:30

Przejdź do wpisu
Powrót