Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr IX/36/15 Rady Gminy Orły z dnia 09 czerwca 2015 r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Orły z tytułu wykonania budżetu Gminy Orły za 2014 r

  • 06 listopada 2015 10:08

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr IX/41/15 Rady Gminy w Orłach z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 r.

  • 25 czerwca 2015 12:14

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr IX/40/15 Rady Gminy w Orłach z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntów we wsi Zadąbrowie stanowiących własność gminy Orły, położonych w Tarnobrzeskiej Specjalnej' Strefie Ekonomiczne EURO-PARK WISŁOSAN w Podstrefie Przemyśl Kompleks Nr 4 „Zadąbrowie"

  • 25 czerwca 2015 11:51

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr IX/39/15 Rady Gminy w Orłach z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości rolnej położonej we wsi Niziny, stanowiącej własność Gminy Orły

  • 25 czerwca 2015 11:50

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr IX/38/15 Rady Gminy w Orłach z dnia 9 czerwca 2015 r. zmieniającą Uchwałę Nr LIX/386/2014 z dnia 23 października 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntowe we wsi Ciemięrzowice, stanowiących własność Gminy Orły.

  • 25 czerwca 2015 11:48

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr IX/37/15 Rady Gminy w Orłach z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wzajemną zamianę nieruchomości położonych we wsi HNATKOWICE w gminie Orły

  • 25 czerwca 2015 09:23

Przejdź do wpisu
Powrót