Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr LVII/285/2018 Rady Gminy Orły z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 r

  • 28 czerwca 2018 11:40

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LVII/284/2018 Rady Gminy Orły z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków...

  • 28 czerwca 2018 10:15

Uchwała Nr LVII/284/2018 Rady Gminy Orły z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LVII/282/2018 Rady Gminy Orły z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Orły w 2018 r."

  • 27 czerwca 2018 15:06

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LYII/281/2018 Rady Gminy Orły z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.

  • 27 czerwca 2018 15:01

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LYII/283/2018 Rady Gminy Orły z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Orły na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

  • 04 kwietnia 2018 14:21

Przejdź do wpisu
Powrót