Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała LXIII/321/18 Rady Gminy Orły z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 r.

  • 09 października 2018 09:28

Przejdź do wpisu

Uchwała LXIII/320/18 Rady Gminy Orły z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orły

  • 09 października 2018 09:25

Przejdź do wpisu

Uchwała LXIII/319/18 Rady Gminy Orły z dnia 12 września 2018 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego w 2018 r.

  • 09 października 2018 09:16

Przejdź do wpisu

Uchwała LXIII/318/18 Rady Gminy Orły z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2018r na zadaniu

  • 09 października 2018 09:16

Przejdź do wpisu

Uchwała LXIII/317/18 Rady Gminy Orły z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości w drodze darowizny

  • 09 października 2018 09:09

Przejdź do wpisu

Uchwała LXIII/316/18 Rady Gminy Orły z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy Orły

  • 09 października 2018 09:06

Przejdź do wpisu
Powrót