Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr LXIV/326/2018 Rada Gminy Orły z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 r.

  • 31 października 2018 10:17

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXIV/325/2018 Rada Gminy Orły z dnia 12 października 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Orły na rok 2019

  • 31 października 2018 10:14

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXIV/324/2018 Rada Gminy Orły z dnia 12 października 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Orły na 2019 r.

  • 31 października 2018 10:07

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXIV/323/2018 Rada Gminy Orły z dnia 12 października 2018 r. w sprawie oceny aktualności „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Orły" oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w okresie od 2014 r. do 2018 r.

  • 31 października 2018 10:02

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXIV/322/2018 Rada Gminy Orły z dnia 12 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Orły

  • 31 października 2018 09:57

Przejdź do wpisu
Powrót