Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr LVIII/292/2018 Rady Gminy Orły z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy gminą a osobą fizyczną

  • 24 lipca 2018 10:19

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LVIII/291/2018 Rady Gminy Orły z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolac

  • 24 lipca 2018 10:17

Uchwała Nr LVIII/291/2018 Rady Gminy Orły z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Orły oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy- Karta Nauczyciela

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LVIII/290/2018 Rady Gminy Orły z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości we wsi Zadąbrowie, położonej w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN w Podstrefie Przemyśl Kompleks Nr 4 „Zadąbrowie"

  • 24 lipca 2018 10:14

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LVIII/289/2018 Rady Gminy Orły z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości we wsi Zadąbrowie, położonej w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN w Podstrefie Przemyśl Kompleks Nr 4 „Zadąbrowie"

  • 24 lipca 2018 10:13

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LVIII/288/2018 Rady Gminy Orły z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warun

  • 28 czerwca 2018 12:07

Uchwała Nr LVIII/288/2018 Rady Gminy Orły z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LVIII/287/2018 Rady Gminy Orły z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

  • 28 czerwca 2018 11:55

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LVIII/286/2018 Rady Gminy Orły z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 r

  • 28 czerwca 2018 11:43

Przejdź do wpisu
Powrót