Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr LIX/300/2018 Rady Gminy Orły z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia i przyjęcia do realizacji zadania ponadgminnego

  • 24 lipca 2018 10:50

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LIX/299/2018 Rady Gminy Orły z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, których organem prowadzącym jest Gmina Orły

  • 24 lipca 2018 10:46

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LIX/298/2018 Rady Gminy Orły z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

  • 24 lipca 2018 10:42

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LIX/297/2018 Rady Gminy Orły z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Kaszyce

  • 24 lipca 2018 10:35

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LIX/296/2018 Rady Gminy Orły z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Orłach

  • 24 lipca 2018 10:33

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LIX/295/2018 Rady Gminy Orły z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orły

  • 24 lipca 2018 10:32

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LIX/294/2018 Rady Gminy Orły z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 r.

  • 24 lipca 2018 10:27

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LIX/293/2018 Rady Gminy Orły z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Orły z tytułu wykonania budżetu Gminy Orły za 2017 r

  • 24 lipca 2018 10:24

Przejdź do wpisu
Powrót