Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr LXI/311/2018 Rada Gminy Orły z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 r.

  • 11 września 2018 12:06

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXI/310/2018 Rada Gminy Orły z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Orły na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

  • 11 września 2018 12:04

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXI/309/2018 Rada Gminy Orły z dnia 9 sierpnia 2018r. w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu od Skarbu Państwa

  • 11 września 2018 12:02

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXI/308/2018 Rada Gminy Orły z dnia 9 sierpnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości

  • 11 września 2018 12:01

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXI/307/2018 Rada Gminy Orły z dnia 9 sierpnia 2018r. w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Orły udzielonej spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Orły.

  • 11 września 2018 12:00

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXI/306/2018 Rada Gminy Orły z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Orły miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych\

  • 11 września 2018 11:49

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXI/305/2018 Rada Gminy Orły z dnia 9 sierpnia 2018r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Orły

  • 11 września 2018 11:45

Przejdź do wpisu
Powrót