Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr LVIII/382/14 Rady Gminy Orły z dnia 24 września 2014r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LVIII/381/2014 Rady Gminy Orły z dnia 24 września 2014 r. w sprawie określenia zasad korzystania z hal sportowych, sal gimnastycznych, innych pomieszczeń i urządzeń znajdujących się w budynkach szkół prowadzonych przez Gminę Orły

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LVIII/380/2014 Rady Gminy Orły z dnia 24 września 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z gminnych budynków użyteczności publicznej

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LVIII/379/2014 Rady Gminy Orły z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z placów zabaw będących własnością Gminy Orły

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LVIII/378/2014 Rady Gminy Orły z dnia 24 września 2014 r. w sprawie uchwalenia „Strategii Promocji i Informacji dla Gminy Orły na lata 2014-2020

  • 14 października 2014 11:33

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LVIII/377/2014 Rady Gminy Orły z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Orły na lata 2014-2020

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LVIII/376/2014 Rady Gminy Orły z dnia 24 września 2014r w sprawie zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy w budżecie na 2014 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LVIII/375/2014 Rady Gminy Orły z dnia 24 września 2014 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego w 2015 r.

Przejdź do wpisu
Powrót