Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr LIX/391/14 Rady Gminy w Orłach z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 r.

  • 13 stycznia 2015 11:20

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LIX/390/14 Rady Gminy w Orłach z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orły

  • 13 stycznia 2015 11:16

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LIX/389/14 Rady Gminy w Orłach z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Orły na rok 2015

  • 13 stycznia 2015 10:55

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LIX/388/14 Rady Gminy w Orłach z dnia 23 października 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Orły na 2015 r.

  • 13 stycznia 2015 10:53

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LIX/387/14 Rady Gminy w Orłach z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Olszynka stanowiących własność gminy Orły

  • 13 stycznia 2015 10:33

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LIX/386/14 Rady Gminy w Orłach z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntów we wsi Ciemięrzowice stanowiących własność gminy Orły

  • 13 stycznia 2015 10:31

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LIX/385/14 Rady Gminy w Orłach z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości użytkowanej jako cmentarz położonej we wsi Zadąbrowie w gminie Orły

  • 13 stycznia 2015 10:24

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LIX/384/14 Rady Gminy w Orłach z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości użytkowanej jako cmentarz położonej we wsi Walawa w gminie Orły

  • 13 stycznia 2015 09:47

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LIX/383/14 Rady Gminy w Orłach z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości użytkowanej jako cmentarz położonej we wsi Trójczyce w gminie Orły

  • 13 stycznia 2015 09:07

Przejdź do wpisu
Powrót