Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr L/341/2014 Rady Gminy Orły z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/209/05 Rady Gminy Orły z dnia 21 czerwca 2005 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Orłach

  • 29 kwietnia 2014 12:51

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr L/340/2014 Rady Gminy Orły z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości we wsi Małkowice gmina Orły

  • 29 kwietnia 2014 12:28

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr L/339/2014 Rady Gminy Orły z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Hnatkowice"

  • 29 kwietnia 2014 12:27

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr L/338/2014 Rady Gminy Orły z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 r.

  • 29 kwietnia 2014 12:25

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr L/337/2014 Rady Gminy Orły z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Orły w 2014r."

  • 29 kwietnia 2014 12:23

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr L/336/2014 Rady Gminy w Orłach z dnia 4 kwietnia 2014r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntów we wsi Zadąbrowie

  • 23 kwietnia 2014 13:29

Uchwała Nr L/336/2014
Rady Gminy w Orłach
z dnia 4 kwietnia 2014r
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntów we wsi Zadąbrowie
stanowiących własność gminy Orły .położonych w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomiczne EURO-PARK WISŁOSAN w Podstrefie Przemyśl Kompleks Nr 4 „Zadąbrowie"

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr L/342/2014 Rady Gminy Orły z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/209/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie podziału gminy Orły na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

  • 16 kwietnia 2014 07:41

Przejdź do wpisu
Powrót