Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr LXI/397/14 Rady Gminy w Orłach z dnia 11 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 r..

  • 27 listopada 2014 12:01

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXI/396/14 Rady Gminy w Orłach z dnia 11 listopada 2014 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy w budżecie na 2014 r.

  • 27 listopada 2014 11:51

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXI/395/14 Rady Gminy w Orłach z dnia 11 listopada 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr LIX/391/14 z dnia 23 października 2014 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 r.

  • 27 listopada 2014 11:47

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXI/394/14 Rady Gminy w Orłach z dnia 11 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej przechodu i przejazdu na nieruchomości niezabudowanej położonej w Orłach

  • 27 listopada 2014 11:46

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXI/393/14 Rady Gminy w Orłach z dnia 11 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie praw własności nieruchomości niezabudowanych położonych we wsiach Orły i Ciemięrzowice do zasobów mienia komunalnego Gminy Orły, w zamian za zaległości podatkowe

  • 27 listopada 2014 11:46

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXI/392/14 Rady Gminy w Orłach z dnia 11 listopada 2014 r. w sprawie oceny aktualności „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Orły

  • 27 listopada 2014 11:46

Przejdź do wpisu
Powrót