Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XXVI/323/2014 Rady Gminy w Orłach z dnia 24 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr V/38/11 Rady Gminy w Orłach z dnia 1 marca 2011 r w sprawie ustalenia zasad przyznania diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przewodniczącym organu wykonawczego jednostki

  • 07 lutego 2014 09:47

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/322/2014 Rady Gminy w Orłach z dnia 24 stycznia 2014 r. w zmieniająca uchwałę Nr IX(117(07 Rady Gminy w Orłach z dnia 6 grudnia 2007 r

  • 07 lutego 2014 09:38

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/321/2014 Rady Gminy w Orłach z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierani

  • 07 lutego 2014 09:35

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/320/2014 Rady Gminy w Orłach z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

  • 07 lutego 2014 09:33

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/319/2014 Rady Gminy w Orłach z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożyw

  • 07 lutego 2014 09:31

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/318/2014 Rady Gminy w Orłach z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Orły

  • 07 lutego 2014 09:24

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/317/2014 Rady Gminy w Orłach z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Orły

  • 07 lutego 2014 09:20

Przejdź do wpisu

Uchwała budżetowa Gminy Orły na 2014 rok Rady Gminy Orły Nr/XLVI/316/14 z dnia 24 stycznia 2014 r.

Przejdź do wpisu
Powrót